Ljeto u stilu! 25% popusta na sve maske! Je li vaš telefon spreman za sve vaše ljetne avanture? Koristite kod ljeto25

Maske za telefone i tablete

0

Opći uvijeti

Kupovina je moguča samo ako kupac prije oddaje narudžbe potvrdi, da prihvača opće uvijete korištenja objavljene na ovoj stranici i druge objavljene uvijete i promjene, koje če upravitelj objaviti na ovim stranicama. Top Izbira d.o.o., i kupac medjusobne obaveznosti riješavaju sa općim uvijetima i zakonom u varstu potrošača.

INFORMACIJE O STRANICI

Zadržavamo pravo do promjene sadržaja i drugih promjena. Unatoč stalnoj oskrbi za ažurnost i pravilnosti objavljenih informacija, sadržanje pogreške na strani su moguče i za njih ne preuzimamo odgovornost. Potrudit čemo se osigurat najbolje fotografije prodajnih artikla. Ali je i uz to potrebno fotografije shvačati kao simbolične.

KODEKS PO ZEPT

Top Izbira d.o.o. radi u skladu sa Zakonom o elektronskom radu na trgu (ZEPT) i po propisima tog zakona.. 

Stvarna pogreška

Postupak uveljavitve stvarne pogreške:

37čl. ZVPot:

–Prodavač mora potrošaču izručiti blago u skladu sa ugovorom i odgovora za:

Stvarne pogreške svoje ispunitve.

– pogreška je stvarna:

– 1. ako riječ nema svojstva, koje su potrebne za normalno upotrebu ili promet;

– 2. ako riječ nema svojstva, koje su potrebne za poseban rad za koju kupac riječ kupuje, ali je bila prodavaču poznata odnosno bi mu morala biti poznata;

– 3. ako riječ nema svojstva i odlika, koje su bile izričito ili prešutno dogovorene odnosno propisane.

– 4.ako prodavač izruči riječ, koja ne odgovara uzorku ili modelu, osim ako je uzorak prikazan samo zbog obavijesti.

– Primjernost blaga za normalnu upotrebu sudi se s obzirom na običajno blago jedanke vrste i uzimajoći u obzir činjenicu bilokoje izjave prodavača o značajnosti blaga, koje je dao prodavač ili proizvođać sa kampanjom, prezentacijom artikla, ili opisom na blagu.

–Za odgovornost za stvarne pogreške upotrebljava se določbe zakona, koji regulira obligacijske obaveze, osim ako nije drugaćije predviđeno.

– 37.a člen

–Potrošač može ostvariti svoja prava iz adrese stvarne pogreške, ako prodavača obavjesti o stvarni pogreški najviše 2 mjeseca od dana kada je bila pogreška otkrivena.

–Potrošač mora uz obavijest o pogreški detajlnije opisati pogrešku i prodavaču omogučiti da artikal pogleda.

– Obavijest o pogreški može potrošač prodavaču poručiti osobno, a prodavač mu mora izdati potvrdu, ili poslat ga u prodavaonicu gdje je bio artikal kupljen, ili do zastupnika prodavača s kojim je napravio ugovor.

– 37.b člen

– Prodavač ne odgovara za stvarne pogreške na blagu, koje se otkriju nakon 2 godine otkad je riječ bila izručena.
– Ako je riječ ugovora izmedju prodavača i potrošača rabljena riječ, prodavač ne odgovara za stvarne pogreške na blagu, koje se otkriju nakon 1 godine otkad je riječ bila izručena.
– Broji se, da je stvarna pogreška postojala več za vrijeme izručenja ako se pojavi u roku od 6 mjeseci od datuma izručenja..

– 37.c člen
–Potrošač koje je pravilno obavijestio prodavača o pogreški, ima pravo od prodavača zahtjevati da:
– Popravi grešku na blagu ili vrati dio uplačenog novca u razmjernom djelu sa greškom ili – blago sa pogreškom zamjeni sa novim blagom bez greške, ili vrati cjeli uplačeni iznos.
– U svakom slučaju potrošač ima pravo da od prodavača zahtjeva i povrat štete, osobito za troške materiala, djelova, rada, prijenosa ili prijevoza artikla koji nastanu zbog prošlog člena.
– Prava potrošača ugase se nakon 2 godine od dana, kada o stvarnoj pogreški obavjesti prodavača.

GARANCIJA

16. člen

Za blago za koje je izdata garancija, prodavač mora uz potpis prodajnog ugovora potrošaču izručiti i garancijski list. Garancijski list obavjezno sadržava:

Tvrtku i adresu izdavatelja garancije;
Tvrtku i adresu prodavača, osim ako je zajedno i izdavatelj garancije;
Datum izručitve blaga;
Podatke koji identificiraju blago;
Izjavu izdavatelja garancije, da garantira za svojstva ili bezhibni rad u garancijskom roku, koji počne sa izručitvijo blaga potrošaču;
Geografsko područje garancije;
Trajanje garancijskog roka;
Za blago, za koje je izdaja garancije obavjezna, vrijeme po isteku garancijskog roka, u kojem izdavatelj garancije osigurava potrošaču održavanje , nadomjestne djelove i priklopne aparate.;
Opozorenje, garancija ne isključuje prava potrošača koja izlaze iz odgovornosti prodavača za pogreške na blagu.

Člen Garancija izdavatelja garancije pravno zavjezuje pod uvjetima, zapisanima u garancijskom listku i oglasnoj poruki.

Povlačenje iz ugovora

U skladu sa zakonom o zaštiti potrošača(ZVPot) može kupac u 14-tak dana od dostave artikla tvrtki poručiti (na kontaktni email :info@topizbira.si) da se povlači od ugovora ili narudžbe, i uz to netreba odrediti razloge za svoju odluku. Jedini trošak koji je breme potrošača u vezi povlačevanja iz ugovora je trošak za povrat artrikla na naslov prodavača.(trošak poštarine plača potrošač). Blago mora potrošač vratiti prodavaču najkasnije u 14 dana od datuma povlačevanja iz ugvoora. Savjetujemo, da nas prije povlačevanja nazovete kako bi se najbolje mogli dogovorit za preuzimanje artikla.
 

Opis prava do povlačevanje iz ugovora u skladu sa 43.členom odnosno obavijestilo, ako ovog prava nema- u primjeru povlačevanja iz ugovora tvrtka odma odnosno najkasnije u 14 dana od primanja obavijesti o povlačenju iz ugovora vrati kompletan iznos kupovine. Ako je potrošač več primio blago i odstupi od ugovora, vrati artikal tvrtki ili osobi, koju tvrtka ovlasti za preuzimanje blaga, odma ili najkasnije u 14-tak dana nakon obavjesti o povlačenju iz ugovora, osim ako se tvrtka javi da sama preuzime blago. Broji se, da je potrošač na vrijeme vratio blago ako ga pošalje u roku od 14-tak dana.

Tvrtka si pridržava pravo zadržati iznos kupovine dok ne primi blaga. Ili dok kupac ne pošalje dokaz, da je blago vratio nazad. Osim ako tvrtka nudi mogučnost da blago preuzme sama.

 

Povlačenje iz ugovora ne dolazi u obzir u narednim slučajima:
– ako je blago ozljeđeno, prljavo ili su vidni tragovi upotrebe.(fizičke ozljede,kontakt s tekućinom),
– u koliko aparat ili programska oprema sadrži korisnikove podatce, slike, podješavanja,
–u koliko je uništena, prljava ili nedostaje dodatna oprema, upute, programska oprema (ili ima slomljen sigurnostni pečat), garancijski list.

Obrazac za povlačenje iz ugovora: http://www.pisrs.si/Pis.web/npbDocPdf?idPredpisa=PRAV11915&type=pdf

U skladu sa zakonom u zaštiti potrošača (ZVPot) može kupac u roku od 14-tak dana od dostave artikla tvrtki poručiti: (na kontaktni email:rook.tomazic@gmail.com ili na broj telefona : 031609390)

 

AUTORSKA PRAVA

Trgovina Top Izbira d.o.o. ,nudi izradu vlastitih maska. Za slike, koje bi željeli imati na maski pobrinute da imaju avtorska prava za sve slikovne materijale koje upotrebite. Internetska trgovina Top Izbira.si ne odgovara za maske sa avtorskim pravom.

DOSTUP DO INFORMACIJA

Ponudnik potvrđuje, da če osigurat sljedeče informacije.

Identifikacija tvrtke (ime i adresu tvrtke i broj sudskog registra), podatce, koji potrošaču omogučavaju brzo i efikasno komunikaciju (email i telefon), dostupnost artikla (svaki artikal koji je u ponudi je dostupan u 6-12 dana, ako artikla nema na zalihi, ili je dostupam u 1-3 dana ako je na zalihi) uvijete dostave artikla ili vršenje usluge (način, kraj i rok dostave) sve cijene su jasne i nedvoumno določene, i razvidno je prikazano ili več sadže poreze i troškove dostave, način plačenja i dostave, vrijeme vrijednosti ugovora, vrijeme u kojem je moguče odstupiti od ugovora. Osim toga i informacije ako i koliko košta potrošača povrat artikla, uključujući sa svim podatcima kontaktne osobe za odnose ja kupcima

POŠTARINA

Transport paketa omogučava nam Hrvatska pošta. Trošak poštarine iznosi 21KN., osim u izuzetkima gdje nudimo besplatnu dostavu.

Tekst ugovora

Informacije o sklopljenom ugovoru odnosno o oddanoj naruđbi hrane se kot tvrtke HS Plus d.o.o., kupac može dostupat do ugovora putem emaila. Potrošač može dodati, odstraniti ili promjeniti količinu artikla prije oddaje narudžbe.I tako ispraviti svoje pogreške.

NAČIN PLAČENJA

Ponudnik omogučava sljedeče načine plačenja:

1. plačenjem na naš bankovni račun Top izbira d.o.o.,

2. plačenje pouzečem

3. po ponudi/po predračunu

4. Kreditnom karticom

CJENE

Cjene važe u momentu. Cjene važe u slučaju plačenja na načine gornjih načina plačenja. Pokušavamo da bi bile cjene i podatci što više ažurni i tačni, ali svejedno može doči do pogreške u cjeni. U ovom slučaju ili u slučaju kad se cjena promjeni kad je naruđba več završena. Prodavač če omogučiti potrošaču odstup od ugovora, u isto vrijeme če prodavač ponuditi riješenje u korist prodavača i potrošača.Naruđba je potvrđena, kada kupac primi email potvrdu o nakupu.

PRITUŽBE I SPOROVI

Poštujemo zakone potrošača i kupcu pružamo maksimalnu podršku u primjeru nesoglasja ili pritužba. Postupak pritužbe je tajan, u slučaju, da se želi kupaca pritužiti to može napraviti na info@topproducty.cz Skladno sa zakonskim normativima ne prizajemo ni jednog izvođaća izvan sudskog riješavanja potrošačkih sporova kao pristujnog za riješavanje potrošačkih sporova kojeg bi mogao potrošač pokrenuti u skladu sa Zakonom o izvan sudskom riješavanju potrošačkih sporova. Kupovina je moguča na internet naslovu www.topproducty.cz po cijeloj Hrvatski. U slučaju sporova potrošaču je dostupna i web platforma za riješavanje sporova na stranici : »SRPS«  (https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL).

Top izbor

Top izbor

Najkvalitetniji izbor artikla za vaš telefon !

Besplatna dostava

Besplatna dostava

Besplatna dostava artikla na narudžbe više od 40€.

100% sigurna kupnja

100% sigurna kupnja

Mogućnost vraćanja artikla u 30 dana od kupovine

ŽELIŠ BITI OBAVIJEŠTEN O AKCIJAMA I NOVOSTIMA?

Prijavi se na naše e-novosti

© 2016 - 2024 TOP IZBIRA d.o.o., Sva prava pridržana.
Ellenőrizze a telefonjának ajánlatát:
Igen Nem